Thứ Năm, 7 tháng 11, 2013

HỎI EM hay HỎI TÔI

Nghiêng mình - tách cà phê
Buổi sớm mai lộng gió
Thì thầm như hỏi nhỏ
Em có còn nhớ anh!

Nhiều thứ quá mỏng manh
Đôi khi chưa kịp giữ
Có những điều muốn thử
Nhưng chỉ đến một lần...TTB